Konstelace zdravotních symptomů v Poděbradech.

Symptom je podle definice vnější příznak něčeho, co působí ve skrytu věci. Podle našeho přesvědčení vznikají téměř všechny zdravotní potíže z nerovnováhy psýché.

Více na stránkách Konstelace.

Termín: 18. a 19. 5. 2024
Místo konání: Poděbrady, sál DDM Symfonie, Za Nádražím 56
Časy: Sobota 9:30 – 18:00, neděle 9:30 – 16:00
Cena: 3800,- Kč

Možnosti přihlášení:
Telefon: 777 888 763
E-mail: konstelace@ubi-ibi.cz
Formulář: zde

Na setkání s Vámi se těší Jan, Dana a Hana