Chvílemi svou cestou jdeme přirozeně sami a chvílemi  je nám těžko a potřebujeme podpořit.

  • Individuální terapie
  • Párová a rodinná terapie
  • Krizová intervence
  • Profesní koučink