Sem patří řidiči s trestem 6 měsíců (i když jim byl následně zkrácen na 3 měsíce), případně ti, kterým byl trest zákazu řízení zkrácen na polovinu (např. z roku na 6 měsíců, z 20 měsíců na 10 měsíců apod.). Tito řidiči NEMUSÍ absolvovat přezkoušení z odborné způsobilosti v autoškole.

Tento řidič:

1. Absolvuje lékařské vyšetření u svého praktického lékaře, který rozhodne o jeho zdravotní způsobilosti. 

2. Absolvuje dopravně psychologické vyšetření u akreditovaného dopravního psychologa Ministerstvem dopravy ČR. Vyšetření může řidič absolvovat ještě před uplynutím trestu zákazu řízení. Lhůta, kdy může v průběhu trestu absolvovat psychotesty není dána zákonem, ovšem délku platnosti psychotestů si upravují jednotlivé Dopravní inspektoráty sami (zpravidla 2 měsíce – může se lišit u jednotlivých Dopravních inspektorátů). Doporučujeme absolvovat psychotesty nejdříve měsíc před uplynutím trestu zákazu řízení.

Potřebné náležitosti:

  • posudek o zdravotní způsobilosti (od praktického lékaře – starý max. 30 dní)
  • výpis z evidenční karty řidiče (nestačí výpis z bodového hodnocení z Czechpointu)
  • občanský průkaz
  • hotovost (ceny psychotestů se pohybují v rozmezí od 2-3 tis. v závislosti na regionu)
  • brýle či naslouchadlo (pokud se používá)

3. Na příslušném Dopravním inspektorátu (v místě trvalého bydliště) řidič předloží:

  • písemnou žádost o vrácení řidičského průkazu (forma žádosti není dána zákonem, má volnou podobu – většinou mají na úřadech předtištěný formulář
  • doklad o zdravotní způsobilosti – od praktického lékaře
  • doklad o psychické způsobilosti – od dopravního psychologa

Lhůta k navrácení ŘP je stanovena zákonem – do 30 dnů od podání žádosti. Zpravidla je tato lhůta mnohem kratší – kolem jednoho týdne.