Konzultace – individuální terapie, psychologická intervence 700,- Kč (55 min)
Párová terapie 800,- Kč (55 min)
Dopravně psychologické vyšetření2300,- Kč
Diagnostika psychomotorického vývoje ( intelektové schopnosti, školní zralost, profesní diagnostika, bez písemné zprávy)1500,- Kč
Programy pro rozvoj čtenářských a početních dovedností, reedukační programy a programy pro děti s odloženou školní docházkou – vstupní diagnostika a konzultace 800,- Kč, další pravidelná setkání 450,- Kč
Koučink individuální 900,- Kč (55 min)
Supervize individuální1000,- Kč (55 min)
Supervize skupinová1000,- Kč (55 min)
Skupinová prácenastavuje se aktuální cena dle zaměření skupin
Rodinné konstelacenastavuje se aktuální cena dle počtu účastníků a prostoru
Online konzultace 700,- Kč (55 min)
Partnerská a rodinná mediace1300,- Kč (55 min)
Asistovaný styk s dítětem1600,- Kč (55 min)
Zpráva z vyšetření 400,- Kč

Další služby a ceny například pro studenty, seniory nastavujeme individuálně.

Ceny jsou stejné i při práci o víkendu.

Ceny nezahrnují další náklady spojené např. s cestováním v případě koučování ve firmách. V těchto případech je cena stanovena individuálně. Stejně tak pro služby na zakázku jako např. pro rozvojové skupiny apod.

Omlouvá-li se klient v den plánovaného termínu sezení, je mu stornováno 50% z ceny terapie. Když se klient ze sezení neomluví a do 15min. se na plánované sezení nedostaví, je terapeutem toto sezení považováno za zrušené a platba propadá (platí i u voucherů).