Řidiči, kteří mají zákaz řízení na rok a více (a nebyla jim prominuta půlka trestu) musí stejně jako vybodovaní řidiči navíc absolvovat v autoškole přezkoušení z odborné způsobilosti.

Tento řidič:

1. Absolvuje lékařské vyšetření u svého praktického lékaře, který rozhodne o jeho zdravotní způsobilosti.

2.Absolvuje dopravně psychologické vyšetření (psychotesty pro řidiče) u akreditovaného dopravního psychologa Ministerstvem dopravy ČR. Vyšetření může řidič absolvovat ještě před uplynutím trestu zákazu řízení, ovšem délku platnosti psychotestů si upravují jednotlivé Dopravní inspektoráty sami (zpravidla 2 měsíce – může se lišit, není to dáno zákonem). Doporučujeme absolvovat vyšetření nejdříve měsíc před uplynutím trestu zákazu řízení.

3. Absolvuje přezkoušení z odborné způsobilosti v autoškole (je vhodné vybrat takovou, která poskytuje výcvik všech skupin, pro které jste vlastnili řidičský průkaz)

Potřebné náležitosti:

 • výpis z karty řidiče
 • potvrzení o zdravotní způsobilosti od praktického lékaře
 • některé autoškoly vyžadují i potvrzení o psychické způsobilosti od akreditovaného psychologa
 • žádost o přezkoušení do autoškoly (formulář dostanete v příslušné autoškole nebo si jej stáhnete z jejich www stránek)

Překoušení v autoškole:

 • test z pravidel provozu na pozemních komunikacích a první pomoci
 • ovládaní a údržba vozidla (ve skupině ŘP, o kterou žádáte)
 • praktická jízda

Kdy přezkoušení absolvovat?
Řidiči se zákazem řízení: Tito řidiči mohou zkoušku z odborné způsobilosti v autoškole absolvovat až po skončení zákazu řízení. Pro přihlášení ke zkoušce z odborné způsobilosti je nutné do autoškoly dodat rozsudek soudu nebo rozhodnutí správního orgánu o zákazu činnosti, v případě prominutí zbytku trestu příslušné rozhodnutí nebo usnesení.
Vybodovaní: Doklad o přezkoušení nesmí být při podání žádosti o vrácení ŘP starší 60 dní. Přezkoušení v autoškole tedy může řidič absolvovat nejdříve 2 měsíce před skončením lhůty zabavení řidičského průkazu.

4. Na příslušném Dopravním inspektorátu (v místě trvalého bydliště) řidič předloží:

 • písemnou žádost o vrácení řidičského průkazu (forma žádosti není dána zákonem, má volnou podobu – většinou mají na úřadech předtištěný formulář
 • doklad o odborné způsobilosti – v autoškole
 • doklad o zdravotní způsobilosti – od praktického lékaře
 • doklad o psychické způsobilosti – od dopravního psychologa

Lhůta k navrácení ŘP je stanovena zákonem – do 30 dnů od podání žádosti. Zpravidla je tato lhůta mnohem kratší – kolem jedno týdne.