Pokud pro Vaše dítě není škola zábava a radost, ale námaha a trápení nabízíme podporu a pomoc.

Citlivým přístupem provádíme psychologické vyšetření dítěte v oblasti komplexní i specifické diagnostiky dle vzájemné domluvy se zákonným zástupcem dítěte. Klademe důraz na citlivý a otevřený přístup.

Stejně jako dětem s rozladami, problémy s kolektivem vrstevníků či rodiči.   Volba povolání je zásadní krok v našich životech , při kterém se podpora nabízí sama.