Základní pravidla:

  • Řidičský průkaz můžete získat zpět nejdřív po uplynutí doby, na kterou byl zákaz řízení uložen
  • Výjimkou z tohoto pravidla je možnost po uplynutí poloviny trestu zažádat o prominutí zbytku trestu (jednoduchá neformální žádost, ve které uvedete důvody, pro které by Vám měl být řidičský průkaz vrácen). Podává se u příslušného úřadu, který Vám řidičské oprávnění odebral (soud, magistrát nebo úřad obce s rozšířenou působností). Na toto prominutí není právní nárok!
  • Můžete to zkusit, mohou vám vyhovět, ale nemusí (záleží na konkrétním úředníkovi, na Vaší řidičské historii – zda jste již v minulosti měli zákaz řízení či ne. Také musíte mít uhrazenou celou částku pokuty za Váš přestupek). Možnost zkrácení trestu na polovinu se nevztahuje na “vybodované” řidiče, pouze na řidiče s trestem zákazu řízení motorových vozidel soudem či správním úřadem a řidičů “v podmínce”.